<h2>Seminárna práca z fyziky</h2>

Úvodom

Počítače v poslednom desaťročí zaznamenali obrovský rozvoj. Medzi základné znalosti mladej generácie patrí práca s počítačom, ale len málo z nich vie niečo o fungovaní komponentov počítača. Rýchlosť vývoja počítačov a zariadení neustále rastie. Napríklad cena počítača, ktorý ste kúpili minulí rok, klesla na polovicu a aj výkon súčasných počítačových systémov je omnoho vyšší. PC nie je len krabica, o ktorú sa netreba starať, ale je to množstvo súčiastok, z ktorých každá významnou mierou ovplyvňuje výkon počítača.

Táto práca sa zaoberá fungovaním každej súčiastky, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každého PC. Nie každý, kto pracuje s PC musí nevyhnutne vedieť ako to v tej bedni vedľa stola vlastne funguje. Týmito problémami sa čiastočne zaoberajú maturanti z informatiky, ale sú to len základné pojmy. Táto práca ponúka hlbšie nahliadnutie do tajomstiev štruktúry, technológie výroby a aplikovania fyziky v praxi. Množstvo a zložitosť prevedenia súčiastok, mi nedovolili venovať sa tejto téme dopodrobna. V tejto práci sú uvedené informácie, ktoré by mal ovládať každý kto chce vedieť ovládať svoj počítač na trochu vyššej úrovni. Pri písaní som sa snažil text koncipovať čo najzrozumiteľnejšie, ale aj tak pri čítaní tejto práce je vhodné mať aspoň minimálne znalosti k danej téme.

Touto prácou som chcel vniesť trochu viac svetla do základných znalostí o hardware-i  PC. Dúfam, že som vám aspoň trochu objasnil problematiku spracovania binárnych údajov možnosti opráv či upgrade-ovania systému PC.  Keď máte lepšie informácie o svojom PC môžete si kvalitnejšie nadstaviť hardware svojho počítača, čo vám umožní efektívnejšie využívať aj staršie PC, alebo na tých novších dosahovať neuveriteľné grafické rozhrania či rýchlosti.

Túto prácu dovoľujem ľubovolne kopírovať a používať pre vlastnú potrebu. Vyslovene zakazujem, požívať túto prácu  pre komerčné účely.

Zoznam použitej literatúry:

Knihy:

  • Ivan Kočiš, Ivan Šulko:Mikroprocesory mikropočítače, ALFA-Bratislava 1986

Časopisy:

  • PC Revue 2-11/2003 - rubrika Hardvér pod lupou – Jozef Kozák ml.
  • PC Revue 4/2003 - str.38 39 - Zariadenia na prenos údajov – Ondrej Macko

Internet : 

Iná literatúra:

SOČ 2003 - HARDWARE -Informatika –Matúš Oboňa a Jaroslav Vojčík