Slnečná energia a jej využitie v praxi

Slnečná energia ako zdroj rôznych iných druhov energií má nenahraditeľné miesto. Rezervy fosílnych palív, ktoré sa hromadili milióny rokov sa nám podarilo v priebehu pár storočí takmer vyprázdniť a preto je tu otázka: Čo potom? Istým riešením je jadrová energia , ktorá produkuje obrovské množstvo energie, ale je tu problém s vyhoreným palivom, ktoré je nebezpečné aj po niekoľkých storočiach a pri ožiarení rádioaktívnymi látkami nastávajú zdravotné komplikácie (rakovina, leukémia, deformácie reťazca DNA) . Medzi ďalšie druhy alternatívnych zdrojov patria ešte veterná a vodná (rieky, príliv) energia.

Slnečné články v priemere polovicu svojej životnosti vracajú výrobné náklady a až potom vyrábajú „čistú energiu“. Sú však výhodnejšie ako jadrové elektrárne, ktoré sú ziskové iba na 1/3 svojej produkcie ostatné náklady idú na ich prevádzku (výstavba + náklady spojené s ich likvidáciou).

Slnko a slnečná energia boli pri zrode života na Zemi, a sú aj základom všetkých reakcií ktoré prebiehajú okolo nás a možno nám pomôžu dostať sa z energetickej krízy, ku ktorej ľudstvo speje svojou nedbanlivosťou k prírode.

Použitá literatúra:

  • 1, Elektřina ze Slunce-Bernhard Krieg,1993-vydavateľstvo HEL Ostrava
  • 2, Zařízení se slunečními kolektory -Mittermeir,Sauer,Weise, 1995-vydavateľstvo HEL Ostrava
  • 3, Sluneční energie-Stratis Karamanolis, 1996-Ždruženie MAC, s.r.o. Praha
  • 4, Slnečná energia a jej využitie autor:Silvia Internet -www.referaty.sk
  • 5, Slnečná energia autor :Newmi Internet -www.referaty.sk
  • 6, Slneční energie autor: robo 13 Internet –www.referaty.sk
.. :: Posledná aktualizácia prebehla: 17.8.2005 :: .. .. :: Peter Vaňko Copyright 2oo5 :: ..