Ploché kolektory

Jadro plochého kolektoru tvorí čierna absorbčná plocha, ktorá pozostáva napríklad zo špeciálne upravenej medi, hliníku, ocele, alebo umelej hmoty. Je v termickom kontakte s nosičom tepla, zaisťujúcim transport tepelnej energie z miesta jej vzniku na iné miesto. Nosičom tepla môže byť plyn alebo kvapalina, ktorá prúdi v trúbkach alebo kanáloch a zaisťuje teda transport tepelnej energie.

Pomocou plochých kolektorov je možné vybudovať solárne zariadenie bez veľkých nákladov. Okrem slnečného kolektoru obsahuje takéto zariadenie zásobník tepla a systém transportu tepla, ktorý sa skladá z nosiča tepla(kvapaliny), výmenníka tepla, pumpy, ventilov a systému riadenia teploty.

Solárne zariadenia tohoto typu majú v súčasnosti široké využitie. Ploché kolektory bývajú inštalované horizontálne, vertikálne, alebo v šikmej polohe. Zvolená orientácia závisí od váhy, veľkosti a polohy miesta (zemepisnej šírke). Horizontálne umiestnené kolektory je možno inštalovať najľahšie, avšak kolektory naklonené kolmo na rovník dávajú viacej energie. Na severnej pologuli sú orientované na juh a s vodorovnou podstavou zvierajú uhol rovnajúci sa zemepisnej šírke daného miesta. Ak sa dá sklon meniť, je dobré v letných mesiacoch nadstaviť uhol na hodnotu zemepisnej šírky +15°, v zimných mesiacoch na zem. šírka -15°.

.. :: Posledná aktualizácia prebehla: 17.8.2005 :: .. .. :: Peter Vaňko Copyright 2oo5 :: ..