Fokusujúce kolektory

Nevýhodu pomerne malej intenzity slnečného žiarenia (1kWh/m^(2)) sa snažia vyriešiť rôzne systémy koncentrácie slnečného žiarenia. Pritom sa používajú princípy známe z optiky. Základným princípom je zvýšenie intenzity svetla (žiarenia).Poznáme dve metódy: Prvá využíva lom svetla v rôznych prostrediach a používa šošovky. Druhá spočíva na využití odrazu svetla, používa ploché a parabolické zrkadlá.

šošovka Parabola

Použitie šošoviek sa v praxi nerealizuje kvôli ich vysokej cene. Slnečné žiarenie prechádza šošovkou, láme sa v nej a je koncentrované do ohniska, kde je jeho koncentrácia omnoho väčšia ako koncentrácia pôvodného žiarenia .

Zrkadlá

Kolektory koncentrujúce svetlo na princípe odrazu používajú parabolické zrkadlá, ktoré sú analogické parabolickým anténam v zdeľovacích prostriedkoch. Takéto zariadenia odrážajú slnečné žiarenie a koncentrujú ho na malý priestor do ohniska. Tým vzniká veľká hustota energie, ktorá závisí od intenzity dopadajúceho žiarenia . Takéto reflektory sú konštruované z leštených kovov, postriebreného skla ,alebo fólie opatrenou vrstvou hliníku. Tvar a zakrivenie paraboly určujú ohniskovú vzdialenosť F, ktorá je dôležitá pri navádzaní zrkadla pri pohybe Slnka. Pomocou takýchto kolektorov je možné dosiahnuť teploty niekoľko tisíc °C ,takže takéto kolektory sú vhodné na priemyselné využitie.

Ku kolektorom koncentrujúcim žiarenie pomocou reflexie je možné počítať aj rovinné zrkadlá, ktoré môžu byť navádzané pomocou jednej alebo dvoch osí. Väčšinou sa jedná o viacej zrkadiel, ktoré odrážajú slnečné žiarenie do prijímacieho zariadenia, v ktorom sa na základe koncentrácie žiarenia vytvárajú vysoké teploty. K získavaniu tepla pre technologické procesy sa používajú kolektory koncentrujúce svetlo, ktoré majú za úlohu priviesť slnečné žiarenie na určité miesto. Rada heliostatov odráža slnečné svetlo na prijímač (vežový princíp),kde vzniká dôsledkom koncentrácie slnečného žiarenia vysoká teplota. Tam sústredená tepelná energia sa privádza pomocou transportného média (napr. kvapalného sodíku) do zásobníka a využíva sa k výrobe pary vo výparníku. Para potom poháňa parný stroj, ktorý otáča generátorom, vyrábajúcim elektrický prúd. Medzitým je ochladený sodík premiestnený do ďalšieho zásobníka a odtiaľ späť do prijímača ,kde sa znova zahrieva. Tepelná energia získaná týmto spôsobom môže byť využitá i pre iné procesy, napr. chemické, popísaný spôsob má rôzne variácie, základný princíp konštrukcie však zostáva rovnaký.

Elektráreň
.. :: Posledná aktualizácia prebehla: 17.8.2005 :: .. .. :: Peter Vaňko Copyright 2oo5 :: ..